"Wolność i zdrowie są do siebie podobne;
zna się dobrze ich cenę, kiedy nam ich brak".

Henry François Becque